• Fatura dışa aktarım dosyasına TCKN/VKN kolonu eklendi.
 • Tahsilat ve ödemelerde yaşanan sorunlar giderildi.
 • Müşteri bakiyelerinde yaşanan sorunlar giderildi.
 • Döviz kur değerlerinin senkronizasyonunda yaşanan sorunlar giderildi.

 • e-Fatura detayından fatura kaydına, fatura kaydından e-Fatura kaydına geçişi sağlayan butonlar eklendi.
 • Döviz bakiye sorunları giderildi.
 • "Müşavire Gönder" Excel'indeki kolon hatası düzeltildi. Mikro Müşavir programına aktarım yapılırken yaşanan problemler çözüldü.

 • Çeklere tahsilat eklenmeden ilişkili banka bakiyesine çek tutarının yansımaması sağlandı.
 • Açılış bakiyesiyle aynı gün eklenen fatura ve tahsilatların açılış bakiyesini kapatması sağlandı.
 • e-Fatura görüntüsünde ÖTV tutarında yaşanan hata giderildi.
 • MikroX firma bilgileri sayfasına "Telefon Numarası" alanı eklenerek gönderilen e-Faturalarda alınan şematron hatası önlendi.

 • Ürün/Hizmet birim isimlerindeki Türkçe karakter hatası düzeltildi.
 • Kredi kartı ile yapılan tahsilat/ödemelerin nakit akışı tablosuna yansıması sağlandı.
 • Ürün filtresi ile dışarı aktarılan satış raporunda oluşan mükerrer ürün kayıtları sorunu çözüldü.
 • Kasa ve banka hesaplarında yaşanan bakiye değişikliği sorunu giderildi.
 • Fatura keserken eklenen adres alanında şehirlerin merkez ilçelerinin gelmemesi sorunu giderildi.
 • Anahtar Teslim e-Fatura hizmeti başladı. Detaylı bilgi için tıklayın.

 • Gelen iade faturalarında yaşanan içeri alma sorunu çözüldü.
 • Çek ödemesi eklendiğinde yaşanan bakiye sorunu giderildi.
 • Ürün/Hizmetlerde birim kod isimlerindeki Türkçe karakter hataları giderildi.
 • 1177,1162 ve 1195 hata kodu gelen e-Faturaların yeniden otomatik olarak gönderilmesi sağlandı.

 • "Müşavirime Gönder" Excel aktarımında belge numarası kolonu eklendi.
 • İade faturasında iyileştirmeler yapıldı.
 • Gelen e-Fatura bilgilendirme mailine döviz cinsi eklendi.
 • Kredi kartı tahsilatlarının tahsilat raporuna yansımasındaki hatalar giderildi.

 • Gider faturalarında ödeme eşleme butonunun görünmesi sağlandı.
 • E-Fatura oluşturulduğunda ürün kalemlerinin sırasının değişmemesi sağlandı.
 • 3/10 tevkifat oranı seçildiğinde e-Fatura gönderiminde oluşan hata giderildi,
 • Aylık tekrarlayan faturalarda yaşanan sorunlar düzeltildi.
 • Kasa ve banka listesinde filtrelerin çalışması sağlandı.
 • Açılış bakiyesini kapatma sorunu giderildi. 

 • Bir yıl geçerli 3000 kontör paketi eklendi.
 • İade faturasında yaşanan sorunlar giderildi.
 • Ciro edilen çekte yaşanan vade durumu hatası düzeltildi.
 • 1181 statüsüne düşen e-Faturaların tekrar gönderilebilmesi için ilgili fatura detayındaki "e-Fatura oluştur" butonunun 1181 kodunu aldığında yeniden aktifleşmesi sağlandı.

 • Müşteri listesinde tarih filtresinin doğru çalışması sağlandı.
 • Müşteri listesi Excel ile dışa aktarımında Vergi Dairesi alanı eklendi.
 • Gelen e-Fatura sorgulaması "Zarf Ulaşma Tarihi" baz alınarak değiştirildi.
 • Vergi ve maaş ödemelerine 2020 dönemleri eklendi.

 • Vadesi geçen tahsilat tutar toplamındaki hatalar giderildi.
 • Ekstreye GİB belge numarası alanı eklendi.
 • Vadesi geçen ödeme tutar toplamındaki hatalar düzeltildi.
 • Gönderilen e-Belgeler sayfasına GİB belge numarası ile arama filtresi eklendi.
 • "Müşavire Gönder" uygulamasıyla Zirve Müşavir programına veri aktarımı sağlandı.
 • Fatura ürün alanına scroll özelliği getirildi.

 • e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının görüntülenme performansı yükseltildi.
 • Tahsilat raporunda oluşan tutar hataları giderildi.
 • Müşteri kartı içerisine eklenen tahsilatın faturaları otomatik eşlemesi ve kapatması sağlandı.

 • Fatura genel indirim tutarlarında oluşan hesaplama hataları düzeltildi.
 • Gelen e-Faturaların içeri alımında yaşanan birim fiyat ve indirim tutarlarında oluşan sorunlar düzeltildi.
 • Kayıtlı müşteri üzerinde yapılan adres güncellemelerinin müşteriye kayıtlı faturalara yansıması sağlandı.
 • Güncel durumum ekranında yer alan toplam tahsilat tutarı ile tahsilat raporunda gösterilen toplam tahsilat tutarı arasında oluşan farklılıklar giderildi.

 • MikroX yıllık abonelik fiyatı ₺120+KDV olarak güncellendi.
 • e-Fatura tevkifat tutarında düzenlemeler yapıldı.
 • Mobile API ve Public API'de ürün yetkilendirmeleri eklendi.
 • Satış raporunun faturalar , hizmet/ürün ve müşteriler kategorilerinin Excel'e aktarımı sağlandı.
 • Verilerin dışa aktarım performansı yükseltildi.
 • Tevkifatlı e-SMM gönderimi sağlandı.

 • Excel müşteri/tedarikçi içe aktarımında kategori bilgisi alanı kolon olarak eklendi.
 • Excel ürün içe aktarımında kategori bilgisi alanı kolon olarak eklendi.
 • Websitemiz güncellendi.
 • Uygulama tasarımı yenilendi.
 • Fiş ekleme ekranında gider kategorilerine SMM eklendi.
 • Faturalar, müşteriler, tedarikçiler, Kasa/Banka ve gider belgelerinde sadece ana döviz cinsinden (₺) gösterim sağlandı.

 • Kullanıcı yetkilendirme özelliği eklendi.
 • Mikro V16 Müşavir programı entegrasyonu eklendi.
 • Detaylı/detaysız ekstre seçeneği eklendi.
 • Gider ve satış raporlarının kategoriye göre oluşması sağlandı.
 • Tevkifatlı e-fatura gönderirken tevkifat kodu seçeneği eklendi.
 •  Serbest meslek makbuzuna ödeme vadesi alanın eklenmesi ve raporlarda gözükmesi sağlandı.
 •  Dışarı aktarılan ürün/hizmet dosyasına talep edilen alış fiyatı/alış fiyatı döviz cinsi  kolonları eklendi.
 •  Fiş eklerken seçtiğiniz gider kategorisine  "kargo gideri" eklendi.
 •  Ekstre belgesine müşteri vergi numarası/vergi dairesi alanları eklendi.

 •  Mutabakat formunda müşteri adres satırının görünmesi sağlandı.
 • Mutabakat formuna firma unvanı bilgisi eklendi.
 • E-fatura açıklama alanına yazı ile tutar bilgisinin gösterimi sağlandı.
 • Kullanıcı banka hesaplarına ‘’ekstrede gözüksün’’ seçeneği eklendi. 
 • KDV raporuna tevkifat tutarı alanı getirildi.
 •  Çek tahsilat makbuzuna çeki veren kişi, banka, banka şubesi, çek numarası ve      çekin vadesi alanları eklendi.  
 • Fatura ekleme aşamasında yeni açılacak ürünler için birim listesi güncellendi.
 • Gelen e-Fatura üzerindeki OİV’nin cariye yansıması sağlandı.
 • Çeşitli e-Ticaret siteleriyle entegrasyon sağlandı.

 • Fatura kopyalama işlemleri sırasında belge numarasının devam etmesi sağlandı.
 • MikroX içerisinden e-Fatura başvuru adımları güncellendi.
 • Satış raporlarına Perakende müşteri hareketlerinin gelmesi sağlandı.
 • Gider belgelerinin kopyalanması sağlandı.
 • Perakende faturadan e-Fatura oluşturulma seçeneği eklendi.
 • Perakende satış faturası içerisinde yeni ürün kartı açılması eklendi.
 • Firma Logosunun eklenmesi ve Ekstre alımında görüntülenmesi sağlandı.
 • E-faturaların XML dosyası olarak indirilebilmesi sağlandı.

 • MikroX Genel Görünüm ekranında verilen çeklerin detay bilgi ile gözükmesi sağlandı.
 • Tevkifatlı e-Fatura gönderimi eklendi.
 • Fatura şablonu üzerine alan serbestliği getirildi.
 • Excel ile Ürün aktarımında Alış Fiyatı alanı kolon olarak eklendi.
 • Faturaların dışa aktarım işlemlerinde KDV kolonları eklendi.
 • Yurtdışı faturalar için ülke kodları ve tanımları eklendi.
 • 1-12 arası Taksit Seçenekleri eklendi.
 • Sayfa gösterimi güncellendi. 
 • Ödemesi yapılmış faturaların Ödemeler raporuna gelmemesi sağlandı.
 • Çekler sekmesinde Vade tarihi kolonu üzerinden sıralama yapılması eklendi.
 • Müşteri ve Tedarikçi takibinin Tek karttan takibinin sağlanması.
 • SMM keserken Brüt tutar üzerinden Net tutar’a hesaplama yapılması sağlandı. 
 • Merkez ilçesi’ne fatura kesebilme yapılabilir hale getirildi.
 • Fatura yazdırma şablonlarının kopyalanabilir hale getirilmesi sağlandı.
 • E-Fatura’ların listelenmesi ve filtrelenmesi yapılabilir hale getirildi.
 • SMM cinsi tasarım şablonunda düzenlemelerin yapılabilirliği sağlandı.
 • Tahsil edilen faturaların tahsil edilecek olarak gözükmemesi sağlandı.

 • e-Fatura ekranlarında her kolondan sıralama yapılması sağlandı.
 • Gider fişleri ve faturalarından ödeme eşleme yapılabilir hale getirildi.
 • Otomatik tekrar ile oluşan gelir faturalarına silme seçeneği eklendi.
 • Gider faturalarının otomatik tekrar talimatının durdurulabilme seçeneği eklendi.
 • Cari kaydı oluşturulurken sistemde aynı VKN'ye ait kayıt var ise uyarı çıkması sağlandı.
 • Perakende faturadan e-Fatura oluşturulma seçeneği eklendi.
 • Stok takibi yapılan ürünlere Alış Fiyatı alanı eklendi.
 • Yazdırma Şablonları listesinde Belge Tipi kolonu eklendi.

 • Satış ve Gider Raporlarının Excel'e aktarılması sağlandı.
 • Şahıs firmalarının e-Fatura gönderimi için Yetkili Kişi Tanımlama alanını, Ayarlar içerisindeki E-fatura Gönderim ekranına eklendi.
 • Gider Faturaları içerisinde Ödeme Eşleme fonksiyonu eklendi.
 • Tedarikçi seçilmiş olan Gider Fişlerine, Ödeme Eşleme fonksiyonu eklendi.
 • Kasa ve Banka listesinin Excel'e aktarılmasında bakiyelerin eksi olarak gösterilmesi sağlandı.
 • Faturaların içindeki satır açıklamasının uzunluğu arttırıldı.
 • Yazdırma Şablonları listesinde Belge Tipi kolonu eklendi.

 • MikroX ile e-Fatura kullanmak isteyen fakat az fatura ihtiyacı olan işletmelere özel, bir yıl boyunca aylık 9₺ karşılığında her ay 25 fatura kesebilecekleri kampanya yayına alındı. Kampanyadan yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.
 • e-Fatura Gönderim Ayarları bölümüne Entegrasyon Bağlantı Testi eklendi.
 • Gönderilen e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının görünüm oluşturma süresi hızlandırıldı.
 • Tedarikçi içerisinden müşteri çeki cirolama fonksiyonu eklendi.
 • Fatura Şablon Tasarlama Aracında alanlara Yazı Özellik ayarları eklendi.
 • Faturalara otomatik tekrarlama özelliği eklendi.
 • Başka ticari programlardan MikroX'e veri aktarım süreci tamamlandı.
 • e-Arşiv faturalarında "Gönderimi İptal Et" ve "Faturayı İptal Et" seçenekleri eklendi.
 • Fatura Hatırlatma e-postalarında müşteriye yanıt gönderme seçeneği eklendi.

 • MikroX ile e-Fatura kullanmak için, bir yıl boyunca aylık 29₺ karşılığında her ay 100 fatura sunan kampanya yayına alındı. Kampanyadan yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.
 • Gelir belgesi olarak Serbest Meslek Makbuzu eklendi, yazdırılmaları sağlandı ve raporlara eklendi.
 • e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) entegrasyonu yapıldı.
 • Gönderilen e-Belge'ler ekranında kullanımı kolaylaştıracak filtreler ve sıralama seçenekleri eklendi.
 • Gönderilen e-Fatura'ların karşı tarafa ulaşma durumunu kontrol etme servisi eklendi.
 • e-Fatura kullanıcıları için kalan e-Fatura bilgisi uygulama arayüzüne eklendi.
 • Yazdırma şablonu oluşturulurken yüklenen dosyanın boyutu arttırıldı, döviz kuru bilgisi eklendi.
 • Çalışan kayıtlarına "işten çıkış tarihi" seçeneği getirildi.
 • Gider belgeleri listelerine Tedarikçi bilgisi eklendi.
 • Faturalar ekranında arama seçeneklerine Perakende Müşteri Adı ile arama yapılması eklendi.

 • Çek Portföyü fonksiyonalitesi eklendi. 
 • Çekler: Çek ile ödeme/tahsilat yapılması.
 • Çekler: Alınan ve verilen çeklerin takibinin yapılması.
 • Çekler: Çek kasası eklenmesi.
 • Müşteri Fatura ve Tahsilat eşlemesi seçeneği getirildi.
 • Tahsilat evraklarını yazdırma özelliği eklendi.
 • Satış ve Gider Raporlarına dövizli gösterim seçenekleri eklendi.
 • Kasa ve Banka Hesaplarına para giriş, para çıkış ve virman işlemleri eklendi.

 • e-Fatura Entegrasyonu yapıldı.
 • Kasa, Banka, Ürün/Hizmet, Çalışan listelerindeki son yapılan işlemler tablolarının dışarı aktarılması sağlandı.
 • Yazdırma şablonuna düzenleme saati bilgisi, tevkifat tutarı eklendi.
 • Haftalık Finansal Durum e-postasının gönderimine başlandı.
 • Hazır şablonlar ile ürün, müşteri, tedarikçi verilerinin içeri aktarılabilme özelliği eklendi
 • Tedarikçi kartına birden fazla banka bilgisi eklenebilir hale getirildi.
Aradığınız yanıtı buldunuz mu?